Vi kollar UV-index på alla MV-lampor innan de skickas för att de inte ska ge för höga eller för låga värden på rekommenderat avstånd.