En HID-lampa drivs av ett drivdon även kallat ballast. Lampa och drivdon måste ha samma watt-tal men behöver inte vara av samma märke. En lampa Mega-Ray kan t ex drivas av en ballast från Solar Raptor och tvärtom.

Mega-Ray: På kabeln från ballasten är monterad en lampsockel. Bara att skruva i lampan.

Solar Raptor: På kabeln från ballasten sitter en skruvkontakt som lätt kan skruvas ihop med skruvkontakten på armaturen Solar Raptor Clamp Lamp.

Kompletta HID-lösningar