En HID-lampa drivs av ett drivdon även kallat ballast. Lampa och drivdon måste ha samma watt-tal men behöver inte vara av samma märke. En lampa Mega-Ray kan t ex drivas av en ballast från Solar Raptor och tvärtom.

Lampformer:

PAR20 Längd 90 mm Diameter 60 mm (35 W spot)
PAR 30 Längd 118 mm Diameter 95 mm (35 W och 50 W)

PAR 38 Längd 138 mm Diameter 121 mm (70 W och 150 W)